Accessibility tools

Personuppgiftslagen (PuL)

För att kunna behandla ditt ärende

I Sverige finns en lag som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen kallas för personuppgiftslagen. När du kontaktar oss via mejl eller fyller i personuppgifter i ett formulär på vår webbplats använder vi dina uppgifter för att kunna behandla ditt ärende.

Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Uppsala kommun är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!