Accessibility tools

Ledning

”Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika verksamheter och här samordnas och prioriteras resurserna”

Bolagets verksamhet är indelad i tre avdelningar där det kommersiella arbetet organiserats under en fastighetschef och driften av fastigheterna under en driftchef. En tredje avdelning hanterar bolagets ekonomifrågor. Härutöver finns VD med stab.

Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika verksamheter och här samordnas och prioriteras resurserna. Ledningsgruppen sammanträder varannan fredag under ledning av VD.

Bolagets ledning

Anders B Lundh

Verkställande direktör

018-28 88 95

Josefin Wallberg

Koordinator (VD-stab)

018-28 88 93

Anna Bjurström

HR-chef (VD-stab)

018-40 00 20

Patrik Nyman

Ekonomichef

018-28 88 88

Jens Dahlman

Fastighetschef

018-28 88 92

Jens Dahlman är VD:s ställföreträdare i dennes frånvaro

Manne Johansson

Driftchef

018-28 88 94

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!