Accessibility tools

Ledning

”Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika verksamheter och här samordnas och prioriteras resurserna”

Bolagets verksamhet är indelad i tre avdelningar där det kommersiella arbetet organiserats under en kommersiell fastighetschef och driften av fastigheterna under en drift- och säkerhetschef. En tredje avdelning hanterar bolagets ekonomifrågor.

Härutöver finns VD med stab där bland annat hållbarhetsfrågorna återfinns.

Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika verksamheter och här samordnas och prioriteras resurserna. Ledningsgruppen sammanträder varannan fredag under ledning av VD.

Det operativa arbetet styrs genom tre fokusgrupper. Kommersiell förvaltning och uthyrning av vakanta lokaler har samlats i en Uthyrningsgrupp. Marknadsföring och kultursamordning vid våra centrumanläggningar hanteras av Marknadsgruppen. Frågor som rör fastighetsdrift och teknisk förvaltningen återfinns i en Driftgrupp.

Bolagets ledning

Anders B Lundh

Verkställande direktör

018 - 28 88 95

Josefin Wallberg

Koordinator (VD-stab)

018-28 88 93

Ann Edlund

Hållbarhetschef (VD-stab)

018-28 88 82

Jens Dahlman

Fastighetschef

018-28 88 92

Jens Dahlman är VD:s ställföreträdare i dennes frånvaro

Manne Johansson

Drift- och säkerhetschef

018- 28 88 94

Patrik Nyman

Ekonomichef

018-28 88 88

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!