Ledning

”Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika verksamheter och här samordnas och prioriteras resurserna”
Bolagets verksamhet är indelad i tre avdelningar där det kommersiella arbetet organiserats under en fastighetschef och driften av fastigheterna under en driftchef. En tredje avdelning hanterar bolagets ekonomifrågor. Härutöver finns VD med stab.

Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika verksamheter och här samordnas och prioriteras resurserna. Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka.
​​​​​​​

Bolagets ledning

Jens Dahlman
Jens Dahlman, fastighetschef
Jens Dahlman
tf VD
018-28 88 92
Skicka epost
Patrik Nyman
Patrik Nyman, ekonomichef
Patrik Nyman
Ekonomichef/stf VD
018-28 88 88
Skicka epost
Josefin Wallberg
Josefin Wallberg, koordinator
Josefin Wallberg
Administrativ chef
018-28 88 93
Skicka epost
Thomas Olsson
Thomas Olsson, driftchef
Thomas Olsson
Driftchef
018-28 88 94
Skicka epost
Björn Källström
tf Fastighetschef
018-40 00 20
Skicka epost