Accessibility tools

Historia

”När finansminister Gunnar Sträng klippte bandet var det inför en publik på mer än 10 000 personer”

Under 1900-talets första hälft växte Uppsala genom en gradvis utbyggnad av stadskärnan. Under de sista åren av 1960-talet hade 1 000 lägenheter färdigställts i Valsätra och under början av 1970-talet tog inflyttningen fart även till Gottsunda. En betydande del av kommunens framtida expansion planerades till stadsdelen och det blev plötsligt bråttom att lösa behovet av butiker, restauranger och annan service. Planerna för ett stadsdelscentrum tog form.

Tidigt stod det klart att centrumanläggningen skulle komma att bli omfattande och innehållsrik. Uppsala Kommun och Byggnadsfirman Anders Diös bildade under år 1972 ett gemensamt bolag för projektet: Fastighetsbolaget Gottsunda Centrum. Som byggherre för centrumanläggningen fick bolaget ansvaret för projektering, byggande och förvaltning. Bolagets första ordförande blev Hans Alsén och Lars Nygren utsågs till bolagets första verkställande direktör.

Slutprodukten blev ett inomhuscentrum där besökarna kunde nå de olika anläggningarna och bostäderna via klimatskyddade inomhusgator och torgbildningar. Totalt omfattade projektet inte mindre än 56 000 m² varav bostadsdelen utgjorde 25 000 m². Gottsunda Centrum blev ett av de största enskilda byggnadsobjekten i Uppsalas moderna historia. Och det fanns inte något stadsdelscentrum i Norden eller Europa som vid den här tiden kunde uppvisa en sådan omfattande servicenivå som den som skulle uppnås i Gottsunda Centrum.

Ett år efter byggstarten var det dags att inviga Gottsunda Centrums affärsdel. Intresset för invigningen var enormt. När finansminister Gunnar Sträng söndagen den 24 november 1974 klippte bandet var det inför en publik på mer än 10 000 personer.

År 1981 bytte bolaget namn till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och fick hela kommunen som sitt arbetsområde. Utvecklingen av Gottsunda Centrum har fortsatt med flera förnyelser i olika etapper. Under årens lopp har olika fastigheter förvärvats och sålts. Bland annat ägde bolaget centrumanläggningen Kvarnen under ett stort antal år.

Under senare tid har Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag förvärvat fastigheter i Storvreta med syftet att utveckla Storvreta Centrum.

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!