Accessibility tools

Dotterbolag

”Verksamheten i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag bedrivs i huvudsak i moderbolaget”

Verksamheten i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag bedrivs i huvudsak i moderbolaget. Bolaget har idag tre dotterbolag:

Storvreta Centrum AB

Storvreta Centrum AB är ett helägt dotterbolag till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag. Bolaget äger två fastigheter: Storvreta 3:87 och Storvreta 3:24. Båda fastigheterna utgörs av obebyggd mark som avses bli en del i det utvecklingsprojekt Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag genomför i Storvreta.

Verkställande direktör är Anders B Lundh.

Gottsunda Marknad AB

Gottsunda Marknad AB är ett helägt dotterbolag till Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag. Bolaget är vilande.

Verkställande direktör är Anders B Lundh.

Fastighetsbolaget Storvreta HB

Storvreta HB ägs till 99,9 % av Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag och till 0,1 % av Storvreta Centrum AB. Bolaget är vilande.

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!