Accessibility tools

Verkställande direktör

”Anders B Lundh är bolagets verkställande direktör”

Anders B Lundh har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Han har bland annat ansvarat för Deutsche Banks fastigheter i Sverige och han har varit chef för den kommersiella fastighetsförvaltningen inom Swedavia-koncernen.

Anders B Lundh har även ansvarat för flera av Sveriges största köpcentrum. Han har haft ledande befattningar inom ICA och Axfood och han har varit VD för Eckerö Linjen.

Sedan 2017 är Anders B Lundh VD i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag.

Anders B Lundh
Verkställande direktör

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!