Accessibility tools

Styrelse

”Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala kommun”

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ägs till 100 % av Uppsala kommun. Styrelsen är politiskt sammansatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Uppsala kommun. De sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter utses av kommunfullmäktige.

Styrelsen ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget enligt aktiebolagslagen och enligt de ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Styrelsen fattar även beslut om bolagets affärsplan och man fastställer årligen instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger per år. Protokoll från bolagets styrelsemöten finns här.

Bolagets styrelse

Bedo Kaplan (S)

Ordförande

Jakob von Engeström (C)

Vice ordförande

Alva Cedergren (S)

Ordinarie ledamot

Leif Hällström (L)

Ordinarie ledamot

Gunnar Hedberg (M)

Ordinarie ledamot

Mats Wurmbach (M)

Ordinarie ledamot

Edip Akay (V)

Ordinarie ledamot

Jimmy Mattsson (S)

Suppleant

Pelagia Afentoulidou (S)

Suppleant

Ulf Åström (M)

Suppleant

Josef Gäreskog (KD)

Suppleant

Gunnar Kraft (V)

Suppleant

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!