Accessibility tools

Styrelse

”Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala kommun”

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ägs till 100 % av Uppsala kommun. Styrelsen är politiskt sammansatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Uppsala kommun. De fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter utses av kommunfullmäktige.

Styrelsen ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget enligt aktiebolagslagen och enligt de ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Styrelsen fattar även beslut om bolagets affärsplan och man fastställer årligen instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger per år. Protokoll från bolagets styrelsemöten finns här.

Bolagets styrelse

Bedo Kaplan (S)

Ordförande

Gunnar Hedberg (M)

Vice ordförande

Jimmy Mattsson (S)

Ordinarie ledamot

Lars Magnusson (MP)

Ordinarie ledamot

Leif Hällström (L)

Ordinarie ledamot

Cia Gad-Böckman (S)

Suppleant

Dima Sarsour (S)

Suppleant

Helene Molund (M)

Suppleant

Nadja Boucheloukh (V)

Suppleant

Freija Carlstén (C)

Suppleant

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!