Styrelse

”Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala kommun.”
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ägs till 100 % av Uppsala kommun. Styrelsen är politiskt sammansatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Uppsala kommun. De sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter utses av kommunfullmäktige.

Styrelsen ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget enligt aktiebolagslagen och enligt de ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.
Styrelsen fattar även beslut om bolagets affärsplan och man fastställer årligen instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger per år. Protokoll från bolagets styrelsemöten finns här
​​​​​​​

Bolagets styrelse

Bedo Kaplan (S)
Bedo Kaplan (S), ordförande
Bedo Kaplan (S)
Ordförande
Alva Cedergren (S)
Alva Cedergren (S), ordinarie ledamot
Alva Cedergren (S)
Ordinarie ledamot
Leif Hällström (L)
Leif Hällström (L), ordinarie ledamot
Leif Hällström (L)
Ordinarie ledamot
Mats Wurmbach (M)
Mats Wurmbach (M), ordinarie ledamot
Mats Wurmbach (M)
Ordinarie ledamot
Edip Akay (V)
Edip Akay (V), ordinarie ledamot
Edip Akay (V)
Ordinarie ledamot
Jimmy Mattsson (S)
Jimmy Mattsson (S), suppleant
Jimmy Mattsson (S)
Suppleant
Pelagia Afentoulidou (S)
Pelagia Afentoulidou (S), suppleant
Pelagia Afentoulidou (S)
Suppleant
Ulf Åström (M)
Ulf Åström (M), suppleant
Ulf Åström (M)
Suppleant
Göran Urdén (KD)
Suppleant
Gunnar Kraft (V)
Gunnar Kraft (V), suppleant
Gunnar Kraft (V)
Suppleant