Revisor

”Bolagets verksamhet granskas även av kommunens lekmannarevisorer”
Under 2017 genomfördes en upphandling inom Uppsala kommun avseende revision för kommunens olika bolag för fyra år. Upphandlingen vanns av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) vilka således är bolagets revisorer 2017 – 2021.

Som huvudansvarig revisor för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag med dotterbolag har auktoriserad revisor Maria Wigenfeldt (PwC) utsetts.
​​​​​​​
Bolagets verksamhet granskas även av kommunens lekmannarevisorer.