Accessibility tools

Bolagsstämma

”Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman”

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman. Beslut som fattas på en bolagsstämma kan exempelvis gälla ändring av bolagsordningen, val av styrelse och vinstutdelning. Den ordinarie bolagsstämman – årsstämman – hålls normalt under april månad och samordnas då med övriga bolag inom Uppsala kommun.

Dokument för nedladdning

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Bolagsordning

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!