Bolagsstämma

”Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman”
Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman. Beslut som fattas på en bolagsstämma kan exempelvis gälla ändring av bolagsordningen, val av styrelse och vinstutdelning. Den ordinarie bolagsstämman – årsstämman – hålls normalt under april månad och samordnas då med övriga bolag inom Uppsala kommun.

Årsredovisning för 2020, 2019 och 2018 samt bolagsordning: