Accessibility tools

Bolagsstyrning

”Bolagsorganen ska upprätthålla en väl fungerande bolagsstyrning och tillvarata ägarnas intressen i bolaget”

Bolagsstyrning är det regelverk som styr hur ett aktiebolag ska ägas och styras. Bolagsstyrning innefattar fyra centrala bolagsorgan: styrelse, verkställande direktör, revision och bolagsstämma.

Bolagsorganen ska upprätthålla en väl fungerande bolagsstyrning och tillvarata ägarnas intressen i bolaget. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag följer ägarnas direktiv samt den bolagsordning som beslutats av bolagsstämman. Varje år fastställer styrelsen bolagets affärsplan och budget med utgångspunkt i ägarnas krav och direktiv som de beskrivs i kommunens verksamhetsplan ”Mål och budget”.

Styrelse

Verkställande direktör

Revisor

Bolagsstämma

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!