Accessibility tools

Bostäder

Bolaget planerar för ytterligare bostäder i Gottsunda och i Storvreta”

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag äger och förvaltar 300 lägenheter i Uppsala kommun. Det stora flertalet av bostäderna finns i stadsdelen Gottsunda i anslutning till Gottsunda Centrum. På Valthornsvägen finns idag 238 bostadslägenheter samt 39 lägenheter för äldreboende. Bolaget äger dessutom lägenheter på Flöjtvägen i Gottsunda samt på Hasselvägen i Storvreta.

Bostadshusen underhålls enligt underhållsplaner och renoveringar av lägenheterna sker löpande efter behov. Genom en hög närvaro i bostadshusen kan underhållsbehov identifieras tidigt och planeringen göras därefter. Renoveringar görs med enkel men god standard för att undvika höga hyreshöjningar.

Under senare år har bolaget sålt mark för bostadsproduktion i stadsdelen Gottsunda. Bolaget planerar för ytterligare bostadsproduktion under de närmaste åren, framförallt i Gottsunda men även i Storvreta.

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag förmedlar inga bostäder själva utan all förmedling av bostäder sker genom Uppsala Bostadsförmedling.

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!