Bostäder

”Bostäderna finns i stadsdelen Gottsunda i anslutning till Gottsunda Centrum”
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag äger och förvaltar 287 lägenheter i Uppsala kommun. Bostäderna finns i stadsdelen Gottsunda i anslutning till Gottsunda Centrum. På Valthornsvägen finns idag 238 bostadslägenheter samt 39 lägenheter för äldreboende. Bolaget äger dessutom lägenheter på Flöjtvägen i Gottsunda.

Bostadshusen underhålls enligt underhållsplaner och renoveringar av lägenheterna sker löpande efter behov. Genom en hög närvaro i bostadshusen kan underhållsbehov identifieras tidigt och planeringen göras därefter. Renoveringar görs med enkel men god standard för att undvika höga hyreshöjningar.

Under senare år har bolaget sålt mark för bostadsproduktion i stadsdelen Gottsunda.

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag förmedlar inga bostäder själva utan all förmedling av bostäder sker genom Uppsala Bostadsförmedling.