Lokaler

”Bolaget äger och förvaltar lokaler för handel och kontor”
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag äger och förvaltar lokaler framförallt för handel och kontor. Dessutom äger och förvaltar bolaget bostäder i form av hyresrätter.