Accessibility tools

Ordningsvakt

Arbete för ökad service och trygghet

I Gottsunda Centrum finns tillgång till ordningsvakt. Ordningsvakternas huvudsakliga uppdrag är att öka tryggheten i centrumet och förebygga brott. Ordningsvakterna har även ansvar för upplåsning och låsning av centrumet.

Om ditt kontor finns i Gottsunda Centrum rekommenderar vi att du programmerar in ordningsvakternas telefonnummer i din mobiltelefon. Kontakta Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag här för tillgång till ordningsvakternas nummer.

Vid allvarlig fara ska du alltid ringa till SOS Alarm på telefon 112.

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!