Ordningsvakt

Arbete för ökad service och trygghet
I Gottsunda Centrum finns tillgång till ordningsvakt. Ordningsvakternas huvudsakliga uppdrag är att öka tryggheten i centrumet och förebygga brott. Ordningsvakterna har även ansvar för upplåsning och låsning av centrumet.

Om ditt kontor finns i Gottsunda Centrum rekommenderar vi att du programmerar in ordningsvakternas telefonnummer i din mobiltelefon. Kontakta Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för tillgång till ordningsvakternas nummer.
​​​​​​​
Vid allvarlig fara ska du alltid ringa till SOS Alarm på telefon 112.