Ordningsvakt

Arbete för ökad service och trygghet
I Gottsunda Centrum finns tillgång till ordningsvakt. Ordningsvakternas huvudsakliga uppdrag är att öka tryggheten i centrumet och förebygga brott. Ordningsvakterna har även ansvar för upplåsning och låsning av centrumet.

Kontaktinformation till ordningsvakterna får du i centrumappen. Se till att alltid ha telefonnumret till ordningsvakterna tillgängligt genom att programmera in det i din mobiltelefon.
​​​​​​​
Vid allvarlig fara ska du alltid ringa till SOS Alarm på telefon 112.