Hyresgäst Handel

”Våra anläggningar ska vara attraktiva, intressanta och förbättra människors vardag”
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags verksamhet ska ha en positiv påverkan i samhället och våra anläggningar ska vara attraktiva, intressanta och förbättra vardagen för människor. Bolagets centrumanläggningar ska bidra till ett ökat välbefinnande och de ska öka tryggheten för dem som bor i området.

Anläggningarna ska vara mötesplatser där alla är välkomna och där alla känner sig berikade när de lämnar. För oss är relationen mellan hyresgäst och fastighetsägare viktigt och genom att arbeta tillsammans når vi gemensam framgång.

Om du är intresserad av att hyra en lokal kan du kontakta vårt uthyrningsteam på telefonnummer 076-698 11 10 eller via e-post. Våra lediga lokaler hittar du här

För mer information, se nedan: