Störningsjour

Är det någon som stör?
Det finns många fördelar med att bo i ett flerfamiljshus. Din trygghet ökar när det finns andra människor i närheten. Det är liv och rörelse i huset och utanför.

Vi lever alla olika liv. En del är hemma mycket, andra jobbar hela dagen medan vissa jobbar på natten. En del är morgonpigga och andra är mer aktiva på kvällen. Som boende i lägenhet får man acceptera att grannar kan höras då och då. Både inomhus och utomhus.

Det är viktigt att visa hänsyn gentemot dina grannar. Särskild hänsyn ska du visa nattetid eftersom de allra flesta av oss vill sova då. Läs mer om vad du ska tänka på under Trivselregler.

Om du upplever att en granne eller någon annan person stör dig under natten så kan du som är hyresgäst hos oss ringa till vår störningsjour. När du ringer måste du berätta vem du är och vilket telefonnummer störningsjouren kan nå dig på. Anledningen till det är att störningsjouren kan behöva komma i kontakt med dig för att få närmare besked om störningen. Däremot lämnar vi aldrig ut ditt namn till den som stör. Störningsjouren berättar aldrig vem det är som har gjort anmälan.

Du kan alltid kontakta kontoret för att berätta om du uppfattar att det finns problem med störningar i din trappuppgång eller för att få uppföljning när du gjort en anmälan. Kontaktuppgifter hittar du här.

Den som vid upprepade tillfällen stör sina grannar riskerar att bli uppsagd från sitt hyresförhållande.
För att anmäla en störning på kvällar och helger ringer du vårt journummer 018-24 81 60.