Säkerhet

Hyresgästernas säkerhet är viktig för oss
Våra hyresgästers säkerhet är mycket viktig för oss. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag gör allt vi kan för att ditt boende ska bli så tryggt och säkert som möjligt. Men vi behöver alla hjälpas åt. Din enskilt viktigaste insats är att förebygga att en brand bryter ut.

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder och det är därför av stor vikt att du förebygger brand och kan agera rätt om faran är framme. Längst ner på den här sidan finns en informationsbroschyr som du kan ladda ner.

En brandvarnare ökar dina chanser dramatiskt om det börjar brinna i hemmet. Din bostad ska vara utrustad med minst en brandvarnare. Det är du som hyresgäst som har ansvar för att det finns en brandvarnare och att den fungerar. Har du ingen brandvarnare i din lägenhet bör du genast kontakta oss så ordnar vi en kostnadsfri brandvarnare till dig.

Alla ska ha en hemförsäkring – det gäller även dig som bor i en hyreslägenhet. Hemförsäkringen kan lämna ersättning vid många olika skadetillfällen, t.ex. brand- eller vattenskada. 

Kontakta receptionen om du vill ha mer information.

Dokument för nedladdning