Accessibility tools

Att hyra en bostad

För dig som hyr bostad

Här hittar du som bor hos oss all praktisk information om ditt boende. För att underlätta för dig som hyresgäst hos oss finns information om våra trivselregler, andrahandsuthyrning, lägenhetsbyte samt parkeringsplatser. Här hittar du också råd inför in- och utflyttning, hur du sköter din lägenhet samt kontaktuppgifter till oss på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag – din hyresvärd.

Dokument för nedladdning

Att bo i hyresrätt (på svenska)

Att bo i hyresrätt (på engelska)

Att bo i hyresratt (på arabiska)

Trivselregler

I våra hyreshus bor man nära sina grannar.

För att alla ska trivas och må bra är det viktigt att visa respekt gentemot varandra. Nedan följer några exempel på vad man som hyresgäst bör tänka på:

Visa hänsyn

Tänk på att alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Detta är extra viktigt mellan kl 22.00-07.00. För att inte störa dina grannar kan du tänka på att:
– Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo
– Inte borra eller spika i tak och väggar efter kl 21.00.
– Det kan vara lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du också för att dina gäster inte stör dina grannar.
– Informera dina grannar i god tid om du planerar att ha en fest. En bra regel är också att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Håll rent i trapphuset

Av brandsäkerhetsskäl får du inte förvara cyklar, barnvagnar, möbler eller andra skrymmande prylar i trapphuset. Dessa utgör hinder vid utrymning, ambulanstransporter och städning etc. För allas trivsel får ingen ställa ut soppåsar utanför sin dörr, inte ens för en kortare stund. Grovsopor lämnas vid närmaste miljöstation.

Balkongvett

Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Av hygienskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor.

Regler i tvättstugan

Tvättpass bokas på bokningstavlan. De tvättpass som inte påbörjas inom 45 minuter anses som förverkade och kan nyttjas av en annan hyresgäst. Du och dina grannar har gemensam tillgång till och ansvar för tvättstugan. Det betyder att man städar efter sig och håller tvättstugan ren och fräsch.

Om du har husdjur

Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka på för trivsel och säkerhet. Det är förbjudet att låta husdjuren vistas på gården och de får inte vara lösa i trapphusen. Tillstånd att ha husdjur i lägenheten förutsätter att ägaren har sådan uppsikt över djuret att denna ej förorenar i bostadsområdet.

De gemensamma ytorna

Gården är en träffpunkt för alla i området och ofta även en lekplats för barn. Självklart ska alla se till att vara rädda om planteringar och annan gemensam utrustning, och använda papperskorgarna som finns på gården. Ser du något som är trasigt, kontakta oss på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag. Parkering på gården får endast ske vid i och urlastning.

Hyra ut i andra hand

Så fungerar andrahandsuthyrning

Med andrahandsuthyrning menas att du som hyresgäst upplåter din lägenhet i dess helhet i andra hand. Innebörden av detta är att uthyrningen sker till någon som får en självständig rätt att nyttja lägenheten.  Vid andrahandsuthyrning är du som förstahandshyresgäst ansvarig för lägenheten. Detta kan till exempel gälla krav på hyra, störningar eller andra klagomål som har med lägenheten att göra. Du som förstahandshyresgäst kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten om förstahands-hyresgästen inte ska flytta tillbaka. Lägenheten ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Du som hyresgäst måste bevisa att det finns skäl för andrahandsuthyrningen. Beaktansvärda skäl för uthyrningen kan vara ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller särskilda familjeförhållanden – som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer.

Huvudregeln i hyreslagen är att du som hyresgäst inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag kräver därför att du som hyresgäst fyller i en ansökningsblankett för andrahandsuthyrning.  Andrahandsuthyrning utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma  gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter. För att andrahandsuthyrningen skall kunna godkännas måste det finnas förslag på en namngiven andrahandshyresgäst. Samtycke krävs också i det fall där den föreslagne andrahandshyresgästen är en till hyresgästen närstående person. Om vi som hyresvärd lämnar vårt samtycke till andrahandsuthyrningen, ska detta dokumenteras i ett avtal som innehåller tidsbegränsningar och andra gällande villkor.

Lägenhetsbyte

Så fungerar det vid lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte innebär att du som hyresgäst överlåter hyresrätten till din lägenhet för att genom byte få en annan bostad. Bytesrätten är i första hand till för att människor, som redan har en hyresrätt, skall kunna få en ny bostad när deras ekonomi, familje- eller arbetsförhållanden föranleder det.  Du som hyresgäst måste bevisa att det finns skäl för lägenhetsbytet, dvs. att det finns ett beaktansvärt behov av den nya bostaden.

De vanligaste beaktansvärda skälen för lägenhetsbyte är behovet av en större eller mindre lägenhet, en lägenhet med lägre hyra eller en lägenhet som ligger närmare arbetet/studierna.

Huvudregeln i hyreslagen är att du som hyresgäst inte får byta din lägenhet utan hyresvärdens samtycke. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag kräver därför att du som hyresgäst fyller i en ansökningsblankett för lägenhetsbyte. Lägenhetsbyte utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter. För att lägenhetsbytet skall kunna godkännas måste det finnas förslag på en namngiven bytespart.

Hyra parkeringsplats

Möjlighet till parkering och garageplats

Som hyresgäst hos Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag kan du ansöka om att hyra en parkeringsplats eller parkeringsplats i varmgarage i Gottsunda. Eftersom efterfrågan på parkering är hög kan det bland vara kötid för att få hyra en parkeringsplats.

Kontakta Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för att hyra parkeringsplats eller plats i varmgarage. Kontaktinformation hittar du här.

Internet

Bredband via Alltele

För dig som är hyresgäst hos oss och bor i en av lägenheterna på Valthornsvägen finns bredband via Alltele. För anslutning samt beställning av deras tjänster kan ni besöka deras hemsida eller ringa 0770-250 550 och ange oss som fastighetsägare. Vid beställningar eller anslutningar direkt via Allteles hemsida anger ni Gottsunda Uppsala Kommuns Fastighetsbolag som Fastighetsägare och skriv

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!