Att hyra en bostad

För dig som hyr bostad

Här hittar du som bor hos oss all praktisk information om ditt boende. För att underlätta för dig som hyresgäst hos oss finns information om våra trivselregler, andrahandsuthyrning, lägenhetsbyte samt parkeringsplatser. Här hittar du också råd inför in- och utflyttning, hur du sköter din lägenhet samt kontaktuppgifter till oss på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag – din hyresvärd.
​​​​​​​

Dokument för nedladdning


Att hyra en bostad
Pappa med sitt barn i famnen

Flytta in


Från och med kl 13.00 på inflyttningsdagen är du välkommen till vårt kontor för att hämta ut dina nycklar. Om inflyttningsdagen infaller på en helgdag är du välkommen nästkommande vardag.

Innan du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr. I juli 2018 kom nya regler om ökad kvalitet i folkbokföringen och innefattar bland annat att Skatteverket fått mandat att göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Den som lämnar oriktig uppgift om folkbokföring eller inte anmäler ny adress vid flytt kan dömas till folkbokföringsbrott till böter eller fängelse.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Kontakta oss på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för att få ditt namn på dörren och i trapphuset.

Flytta in
Exteriör bild på bostadshus

Trivselregler


I våra hyreshus bod du nära dina grannar. För att alla ska trivas och må bra är det viktigt att visa respekt gentemot varandra. Nedan följer några exempel på vad du som hyresgäst bör tänka på:

Visa hänsyn

Tänk på att alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Detta är extra viktigt mellan kl 22.00-07.00. För att inte störa dina grannar kan du tänka på att:
  • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo
  • Inte borra eller spika i tak och väggar efter kl 21.00.
  • Det kan vara lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande.  Som hyresgäst ansvarar du också för att dina gäster inte stör dina grannar.
  • Informera dina grannar i god tid om du planerar att ha en fest. En bra regel är också att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Håll rent i trapphuset

Av brandsäkerhetsskäl får du inte förvara cyklar, barnvagnar, möbler, kundvagnar eller andra skrymmande prylar i trapphuset. Dessa utgör hinder vid utrymning, ambulanstransporter och städning etc. För allas trivsel får ingen ställa ut soppåsar utanför sin dörr, inte ens för en kortare stund. Grovsopor lämnas vid närmaste miljöstation. I Gottsunda finns närmaste miljöstation på Elfrida Andreés väg.

Balkongvett

Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Av hygienskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor.

Regler i tvättstugan

Tvättpass bokas på bokningstavlan. De tvättpass som inte påbörjas inom 45 minuter anses som förverkade och kan nyttjas av en annan hyresgäst. Du och dina grannar har gemensam tillgång till och ansvar för tvättstugan. Det betyder att man städar efter sig och håller tvättstugan ren och fräsch.

Om du har husdjur

Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka på för trivsel och säkerhet. Husdjuren får inte vistas på gården eller vara lösa i trapphusen. Tillstånd att ha husdjur i lägenheten förutsätter att ägaren har sådan uppsikt över djuret att denna ej förorenar i bostadsområdet.

De gemensamma ytorna

Gården är en träffpunkt för alla i området och ofta även en lekplats för barn. Självklart ska alla se till att vara rädda om planteringar och annan gemensam utrustning, och använda papperskorgarna som finns på gården. Ser du något som är trasigt, kontakta oss på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag. Biltrafik på gården får endast ske vid i- och urlastning.

Trivselregler
Pappa leker med sitt barn i gräset

Internet


För dig som är hyresgäst hos oss och bor i en av lägenheterna på Valthornsvägen finns bredband via A3 och Com Hem.

För beställning av tjänster hos A3 ringer du deras kundservice på telefon 0770-910 000 och ber om att få prata med en säljare. Uppsala Kommuns Fastighetsbolag har ett speciellt förmånligt avtal som inte finns på deras hemsida.

För  beställning av tjänster hos Com Hem ringer du 0771-182 005 eller går in på deras hemsida

Från och med 8 september 2020 blir Com Hems tv-utbud helt digitalt och du som hyresgäst måste ändra till digital-tv hemma. Mer information hittar du här.

Internet
Två män vid dator i motljus

Hyra parkeringsplats


Som hyresgäst hos Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag kan du ansöka om att hyra en parkeringsplats med eller utan el för motorvärmare i Gottsunda. Eftersom efterfrågan på parkering är hög kan det bland vara kötid för att få hyra en parkeringsplats.

Kontakta Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för att hyra parkeringsplats.

Hyra parkeringplats
Garage i Gottsunda Centrum med parkerade bilar

Hyra ut i andrahand


Med andrahandsuthyrning menas att du som hyresgäst upplåter din lägenhet i dess helhet i andra hand. Innebörden av detta är att uthyrningen sker till någon som får en självständig rätt att nyttja lägenheten.  Vid andrahandsuthyrning är du som förstahandshyresgäst ansvarig för lägenheten. Detta kan till exempel gälla krav på hyra, störningar eller andra klagomål som har med lägenheten att göra. Du som förstahandshyresgäst kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten om förstahands-hyresgästen inte ska flytta tillbaka. Lägenheten ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Du som hyresgäst måste bevisa att det finns skäl för andrahandsuthyrningen. Beaktansvärda skäl för uthyrningen kan vara sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller särskilda familjeförhållanden – som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer.

Huvudregeln i hyreslagen är att du som hyresgäst inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag kräver därför att du som hyresgäst fyller i en ansökningsblankett för andrahandsuthyrning. 

Andrahandsuthyrning utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma  gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter. För att andrahandsuthyrningen skall kunna godkännas måste det finnas förslag på en namngiven andrahandshyresgäst. Samtycke krävs också i det fall där den föreslagne andrahandshyresgästen är en till hyresgästen närstående person. Om vi som hyresvärd lämnar vårt samtycke till andrahandsuthyrningen, ska detta dokumenteras i ett avtal som innehåller tidsbegränsningar och andra gällande villkor.

Från och med den första oktober 2019 skärps lagstiftningen för andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt. Lagändringen innebär att det sätts ett tak för hur mycket hyra en andrahandshyresgäst eller inneboende maximalt får betala. Den som tar ut en högre hyra från sin andrahandshyresgäst eller inneboende kan komma att förlora sitt hyreskontrakt. Det blir även brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand och ta en för hög hyra utan Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags godkännande eller tillstånd från hyresnämnden. Den som gör det riskerar böter eller fängelse i upp till två år.

Vidare skärps reglerna kring köp och försäljning av hyreskontrakt. Det är inte tillåtet att begära, avtala om, ta emot eller lämna ersättning för ett hyreskontrakt. Det är brottsligt och den som gör det riskerar böter eller fängelse i upp till fyra år. Misstanke om brott kommer att polisanmälas.

Mer information om andrahandsuthyrning finns på Hyresnämndens webbplats.

Hyra ut i andra hand
Händer som skriver i motljus

Lägenhetsbyte


Du som hyresgäst med ett förstahandskontrakt hos Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag har under vissa förutsättningar möjlighet att byta bostad med någon annan. Du behöver tillstånd från oss innan du kan genomföra ett bostadsbyte. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag kräver att du som hyresgäst fyller i en ansökningsblankett för lägenhetsbyte. Lägenhetsbyte utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter.

För att lägenhetsbytet skall kunna godkännas måste det finnas förslag på en namngiven bytespart. Ett lägenhetsbyte innebär att du som hyresgäst överlåter hyresrätten till din lägenhet för att genom byte få en annan bostad. Bytesrätten är i första hand till för att människor, som redan har en hyresrätt, skall kunna få en ny bostad när deras ekonomi, familje- eller arbetsförhållanden föranleder det. Du som hyresgäst måste bevisa att det finns skäl för lägenhetsbytet, d.v.s. att det finns ett beaktansvärt behov av den nya bostaden. Även din bytespart måste ha ett beaktansvärt skäl för byte och varje persons skäl bedöms var för sig.
​​​​​​​
De vanligaste beaktansvärda skälen för lägenhetsbyte är behovet av en större eller mindre lägenhet, en lägenhet med lägre hyra eller en lägenhet som ligger närmare arbetet/studierna.

Lägenhetsbyte
Exteriör bild på bostadshus